Mloci (Ocasatí)

Ocasatí (Caudata)

Mloci jsou řád patřící do třídy obojživelníků (Amphibia), kmene strunatců (Chordata). Jiné označení pro řád ocasatí je mloci (Urodela), jde o synonymum.

Jejich tělo je opatřeno dvěma páry končetin a je válcovité, protáhlé a zakončené ocasem. Hlava je zřetelně oddělena od těla. Jsou to studenokrevní živočichové. Některé druhy vyžadují vodu k reprodukci, jiné druhy jsou vejcoživorodé nebo živorodé (např. mlok skvrnitý).

V našem přehledu se seznámíte s druhy ocasatých, které se vyskytují na našem území.

 • Čolek dravý

  Image028

  (Triturus carnifex)

  Také tento druh je velmi podobný čolku velkému, s kterým byl i dlouho zaměňován. Je ale mohutnější. Zbarvením se příliš neliší. Svrchní část je o něco světlejší a hřbetní skvrny bývají zřetelné i u samic. Zbarvení břišní části je od žluté až po červenou. Charakteristickým znakem jsou převislé boční pysky na horní čelisti. U samců se i liší tvar hřbetního lemu. Dorůstá přibližně 15 cm, občas i více.

  Detail článku
 • Čolek dunajský

  Image027

  (Triturus dobrogicus)

  Je velmi podobný čolku velkému, od kterého se odlišuje hlavně tělesnými proporcemi. Jeho tělo je delší, díky čemuž jsou přední a zadní končetiny od sebe více vzdáleny. Také tvar hřbetního lemu je odlišný. Základní zbarvení obou pohlaví je stejné jako u čolka velkého, ale je spíše pestřejší. Dorůstá velikosti do 15 cm.

  Detail článku
 • Čolek velký

  Image023

  (Triturus cristatus)

  Jedná se o našeho největšího čolka. Obě pohlaví jsou svrchu tmavě hnědě až černě zbarvená. Někdy, obzvláště na bocích mívají drobné bíle tečky a samci bývají ještě tmavě skvrnití. Tyto skvrny u nich v období rozmnožování zasahují i na velký, třásnitý hřbetní kožní lem, který zasahuje až na ocas, na kterém mají výrazně stříbřitě zbarvení pruh. Břišní strana u samců i samic je oranžová, někdy žlutá. Na tomto podkladu jsou nepravidelné černé skvrny nejrůznějších tvarů. Hrdlo je tmavé, celé velmi jemně světle skvrnité. Většinou dorůstá velikosti okolo 13 cm, ale jsou známí jedinci dlouzí až 20 cm.

  Detail článku
 • Čolek horský

  Image018

  (Triturus alpestris)

  Samci tohoto druhu jsou dosti pestře zbarveni. Nejnápadnější na nich je jasně modrý boční pruh, nad kterým se táhne řada tmavých teček na bílém podkladě, která odděluje břicho a hřbet. Namodralá bývá i svrchní část hřbetu a také ocas má často velké jasně modré skvrny. Samci tohoto druhu mají vyvinutý jen velmi nízký hřbetní lem, který je světlý s černými skvrnami, toto zbarvení zasahuje i na okraj ocasu. Samice mají hřbet hnědavý až nazelenalý s tmavým mramorováním. Obě pohlaví mají jasně oranžově zbarvené břicho a hrdlo, které jsou beze skvrn. Většinou dorůstá velikosti do 10 cm, ale může být i větší.

  Detail článku
 • Čolek karpatský

  Image017

  (Triturus montandon)

  Tento druh je velmi podobný čolku hranatému. Také on má jakoby hranatý vzhled, což je dáno přítomností podélných kožovitých hran na bocích těla. Samci také mají minimální hřbetní lem a ploutevní lem na ocase je u obou pohlaví zakončen poměrně dlouhým vláknem, které však (hlavně u samic) může chybět. Samci mají mramorovaný, či nepravidelně skvrnitý hřbet. Samice bývají jednobarevně hnědé, ale někdy také mají náznak mramorování. Břišní část je žlutá až načervenalá. Dorůstá velikosti až 10 cm, většinou je ale menší. 

  Detail článku
 • Čolek hranatý

  Image013

  (Triturus helveticus)

  Náš nejvzácnější čolek, který se podobá čoklu obecnému. Samci nemají ani v období rozmnožování téměř žádný hřbetní lem, ten je vytvořen pouze na ocase a je zakončen krátkým vláknem. Obě pohlaví (hlavně samci) mají na rozhraní hřbetu a boků vytvořené podélné lišty, které jim dali jejich název – čolek hranatý. Obě pohlaví jsou zbarvena převážně hnědě, samci jsou jakoby mramorovaní. Samice jsou velmi podobné samicím čolků obecných, ale mají více „masově“ zbarvené hrdlo a břicho a na chodidlech zadních nohou mají dva malé světlé hrbolky. Dorůstá velikosti až 10 cm délky, většinou je ale menší.

  Detail článku
 • Čolek obecný

  Image007

  (Triturus vulgaris)

  Nejběžnější druh našeho čolka. V době akvatické fáze života mají samci na hřbetě charakteristický kožní lem. Jejich tělo má na světlém podkladě větší tmavé skvrny, samice jsou nejčastěji zbarveny v různých odstínech hnědé. Obě pohlaví mají světlé břicho, které má uprostřed podélný žlutavý až načervenalý pruh a je celé tmavě skvrnité. Dorůstá velikosti do 10 cm a občas i více.

   

  Detail článku
 • Mlok skvrnitý

  Image001

  (Salamandra salamandra)

  Jedná se dobře známý druh, který je charakteristicky zbarvený. Na většinou černém podkladě má po celém těle sytě žluté vzácněji až narůžovělé skvrny. Skvrny jsou nepravidelně rozmístěny po celém těle a mohou mít nejrůznější tvar a velikost. Každý jedinec má žlutě zbarvená oční víčka, parotidy (příušní jedové žlázy) a báze všech končetin. Také larvy mají na bázi všech končetin světlou skvrnu. Jedná se našeho největšího ocasatého obojživelníka, který dorůstá velikosti 15 až 20 cm a výjimečně i více.

  Detail článku