Venkovní expozice obojživelníků a plazů ČR

Venkovní expozice obojživelníků a plazů byla vzhledem k velkým problémům s počasím (velký sluneční svit)  přemístěna do Domu NATURA, kde vznikla zcela mimořádná expozice Živá příroda - obojživelníci a plazi ČR :   www.dumnatura.cz/ziva-priroda-obojzivelnici-a-plazi-cr.html

Připravili jsme vám informace o nich: Systematicky dělíme u nás žijící zástupce třídy obojživelníků na žáby (bezocasí) a mloky (ocasatí). Plazi dělíme na želvy, ještěry a hady.

V následujících článcích si můžete přečíst vše o našich zástupcích herpetofauny.

V areálu vzniká ukázka biotopových stanovišť a příklad budování tůní pro retenci vody v krajině. Tento projekt je plánovaný v nové časti areálu Orlov. Budou zde probíhat terénní exkurze na vodní nádrže, ale i ukázky managementových opatření v ochraně  přírody.

Součástí nově realizované aktivity bude vytvoření mokřady a zapojení do ochrany vzácných rostlin, které se v regionu Orlov vyskytují.