Ovce

Na naší farmě chováme dvě plemena, která od sebe snadno rozeznáte. Černohlavé ovce jsou plemene Suffolk a ovce s bílou hlavou jsou plemene Charollais. Ovce jsou malí přežvýkavci, kteří jsou chováni pro maso, mléko a vlnu. Samice je označovaná jako ovce, samec jako beran. Vykastrovaný beran je skopec. Mládě se nazývá jehně. Ovce, která nerodila, se jmenuje jehnice a ovce, která porodila (říká se, že se bahní), je nazývána bahnice. Ovce v říji se prská.

Březost ovcí je 143 – 157 dní v průměru 150, rodí většinou 1 – 2 mláďata, která ve 100 dnech věku dosahují živé hmotnosti 34 – 37 kg.

Ovce plní i svoji funkci v ochraně krajiny. Používají se jako živé sekačky trávy, kam by se jinak žádná technika nedostala. Využití spásání trávy v hradních areálech (např. Hrad Velhartice), opatření pro ochranu krajiny – managementové opatření v ochraně krajiny (např. Projekt LIFE+: Ochrana unikátních stepí Českého středohoří.).

 • Suffolk (SF)

  Ovce-suffolk-1

  Charakteristka:

  Anglické polojemnovlnné černohlavé masné plemeno s krátkou vlnou. Vyšlechtěné v 19. století z původních ovcí plemene norfolk s berany plemene south down. Plemenem byly uznány v roce 1810, plemenná kniha založena v roce 1887. V ČR se běžně využívá k užitkovému křížení již 30 let.

  Živá hmotnost bahnic je 75-85 kg, beranů 100-130 kg.

  Detail článku
 • Charollais (CH)

  Ovce-1

  Charakteristka:

  Francouzské masné bílé krátkovlnné plemeno s velmi dobrou masnou užitkovostí a plodností. Vzniklo křížením místních ovcí s plemenem leicester. Název se odvozuje od regionu, ve kterém bylo plemeno vyšlechtěno. Plemenná kniha založena v roce 1963, plemenem uznáno v roce 1974. V ČR je chováno od roku 1990.

  Živá hmotnost bahnic 70-90 kg, beranů 100-130 kg.

  Detail článku