Koně

„Bůh nabral do dlaní jižní vítr, dýchl na něj a stvořil koně.“ říká Beduínské přísloví.

Kůň byl domestikován koncem neolitu (mladší doby kamenné). Zpočátku sloužil našim předkům jako zdroj potravy, ale v průběhu tisíciletí mezi člověkem a koněm vytvořil pevný vztah, který trvá dodnes. Po boku koně člověk obsazoval území, vyhrával války, tahal těžké náklady, převážel lidi na značné vzdálenosti a obdělával půdu. V současné době má kůň stále důležité místo v životě člověka. A to nejen ve sportovním využití, jako součást turistického průmyslu, rekreace. Je využíván také v zemědělství a v lese.

Kůň je synonymem síly, krásy, svobody, volnosti a touhy. Jako každé zvíře, i koně mají svoji povahu, duši. Umí se rozhodovat, být věrní a oddaní.  Jejich posláním je pomáhat lidem. Člověk by jim to měl splácet stejnou měrou.

U nás můžete vidět tyto koně:

 • Fríský kůň

  Pict-18

  Charakteristika:

  Dnešní fríský kůň je vždy vraník bez odznaků, v kohoutku měří klisny v průměru 156 cm a hřebci 163 cm. Dospívá později mezi 4. - 5. Rokem. Je o něco menší a rychlejší než bývali jeho chladnokrevní předci. Přesto si zachoval sílu, odvahu a přívětivou povahu. Hlava je dlouhá a má inteligentní výraz. Krátké uši mají špičku zatočenou dovnitř. Hříva a ocas jsou dlouhé a husté a bývají často zvlněné. Tělo fríse je svalnaté a robustní, dobře stavěné s válcovitým trupem. Dominantou je vysoko nasazený krk a louplá záď. Typickým znakem plemene jsou nohy s rousy.

  Detail článku
 • Velšský pony

  Pict-20

  Původ a historie:

  Původním domovem velšského poníka je drsná oblast Walesu ve Velké Británii. Obzvlášť v horách jsou náročné podmínky - kruté zimy, minimální vegetace. Tento kraj vychoval z velšských poníků neobyčejně odolné a nenáročné koně schopné přežít i v tvrdých podmínkách. Několikrát v historii byla existence těchto poníků vážně ohrožena - například když na příkaz panovníka Jindřicha VII. měli být všichni koně menší patnácti pěstí zabiti. Přežila jen hrstka vysoko v nedostupných horách. Postupně si jich ale lidé začali více všímat a využívat je k nejrůznějším pracím - v dolech, na farmách, v lehké zápřeži, sloužili i jako koně poštovní. Byl vyšlechtěn moderní, krásnější velšský pony.

  Detail článku
 • Velšský kůň (pony) – sekce WPBR

  Pict-19

  Charakteristika

  Sekce WPBR - Welsh Part-Bred (podílový velš) je kůň, který má ve svém rodokmenu nejméně 12,5 % registrované velšské krve, počítáno jak ze strany matky tak otce, nebo kumulativně od obou. Povolené jsou všechny barvy, včetně strakoše.

  Detail článku