Hadi

Žádné jiné zvíře není opředeno tolika nadpřirozenými vlastnostmi jako hadi. Lidé často věří zažitým mýtům a přitom vlastní život hadů je mnohem zajímavější. Musíme si uvědomit, že hadi a obecně plazi jsou velmi plaší. Dávají přednost úniku před setkáním s člověkem.

U nás můžeme nalézt pět druhů hadů, kteří patří do dvou čeledí.

První čeledí jsou užovkovití (Columbridae), kam patří čtyři nejedovaté  druhy: užovka obojková, užovka hladká, užovka podplamatá, užovka stromová.

Druhá čeleď jsou zmijovití (Viperidae) s jedním druhem a to zmijí obecnou. Je to náš jediný jedovatý had. Množství jedu obsažené v jedových žlázách zmije je menší než letální dávka pro dospělého člověka. Dá se tedy říci, že zmije nemůže člověka zabít. Nebezpečí hrozí u nemocných lidí a dětí.

Všichni volně žijící hadi v Evropě jsou chráněni a jejich lov je zakázán. Mezi kriticky ohrožené druhy u nás patří kromě užovky obojkové (ohrožený druh) všechny ostatní druhy hadů.

 • Užovka obojková

  Image100

  (Natrix natri)

  Její základní zbarvení je většinou v nejrůznějších odstínech hnědé od našedlé až namodralé barvy po tmavě hnědou. Většina zvířat má okraje některých šupin bílé, jiných tmavé a to vytváří skvrnitý vzhled užovek. Za hlavou má charakteristické světlé až žluté skvrny ve tvaru půlměsíce, které jsou na obou stranách černě olemované. Břicho je černé s nepravidelnými bílými skvrnami, které jsou hlavně na okrajích štítků. Většinou dorůstá do velikosti okolo 80 cm, ale může být i přes 1 m dlouhá, přičemž samice jsou mohutnější a delší než samci.

  Detail článku
 • Užovka hladká

  Image109

  (Coronella austriaca)

  Tato užovka je velmi často zaměňována se zmijí. Její základní zbarvení je v různých odstínech hnědé až šedé barvy. Na tomto podkladě má většinou malé tmavě hnědé skvrny, které jsou seřazeny za sebou a mohou se občas slévat, že tvoří dva podélné pásy, nebo jsou naopak jako řada příčných pásků přes hřbet. Toto zbarvení může laikům připomínat zbarvení zmije. Její břicho je šedé, hnědé až červenohnědé. Dorůstá do velikosti asi 75 cm, zpravidla nebývá větší než půl metru.

  Detail článku
 • Užovka podplamatá

  Image102

  (Natrix tessellata)

  Základní zbarvení je nejčastěji olivově hnědé, ale může mít i jiné barevné odstíny. Na tomto základu jsou tmavší i světlejší skvrny, které vytváří dojem šachovnicovitého zbarvení. Břicho je nepravidelně černobíle zbarvené, přičemž tyto skvrny vytváří často kostkování a někdy i náznak černého pruhu. Dorůstá do velikosti okolo 80 cm, někdy i více.

  Detail článku
 • Užovka stromová

  (Zamenis longissimus)

  V naší republice je základní zbarvení této užovky nejčastěji žluto, nebo olivově hnědé. Na celém těle mají drobné světlé skvrnky, které se často shlukují. Na hlavě má žlutavé retní štítky a stejně zbarvenou skvrnu po bocích hlavy. Břicho je světle šedé až žlutavé. Mláďata jsou zbarvena velmi odlišně – na světlém těle jsou poměrně velké tmavé skvrny a za hlavou má nápadný světlý obojek. Tímto zbarvením je značně podobná užovce obojkové, od které se se ale jasně odlišuje jednobarevné a neskvrněné břicho. U nás dorůstá velikosti přes 100 cm délky a výjimečně i více než 150 cm, přičemž samci jsou větší než samice.

  Detail článku
 • Zmije obecná

  Image112

  (Vipera berus)

  Vzhled zmije je docela dobře známý, ale většinu lidí překvapí, že je to s její klikatou čárou trochu jinak. Základním zbarvení se liší podle pohlaví. Samci bývají šedohnědí až stříbřití a hřbetní pruh je většinou výrazný. U samic převládá hnědavá až červenavá barva a hřbetní pruh je méně kontrastně oddělen. Ale existují i jedinci, u kterých tento popis neplatí. Známá klikatá hřbetní čára není u většiny zvířat klikatá, ale jedná se o navzájem propojené kosočtverce. Jen u některých zvířat vytváří klikatý vzor, který ale stejně nemívá tento tvar na celém těle. Méně obvyklé jsou zcela černé, nebo červenohřbeté exempláře. Břicho je šedé. Většinou má bílé retní štítky. Zmije má jako jediný náš had svislou oční zřítelnici a duhovka je červenohnědá až červená. Zmije většinou dorůstá délky okolo 50 cm, ale jsou známé i 80 cm dlouhé exempláře.

  Detail článku