Ještěrka zední

Image093

(Podarcis  muralis)

Naše nejvzácnější ještěrka má štíhlé a značně zploštělé tělo, jinak se dosti podobá ještěrce živorodé. Její základní zbarvení je šedohnědé a na hřbetě má většinou světlejší podélný pruh, který je často skvrnitý. Boky jsou tmavší se světlými skvrnami. Břicho je bělavé, u samců narůžovělé až červené. Dorůstá téměř 20 cm délky.

U nás obývá pouze opuštěný vápencový lom u Štramberku v nadmořské výšce 350 až 550 m n.m. Otázka původu zdejší ještěrek není zcela jasně vyřešena, ale pravděpodobně jde o původní výskyt. Nejnověji byla ještě objevena v lomu poblíž Olomouce, zde se ale patrně jedná o introdukci. Živí se hlavně hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.

Ještěrka zední
Ještěrka zední 
Ještěrka zední
Ještěrka zední 
Ještěrka zední
Ještěrka zední