Slepýš křehký

Image097

(Anguis fragilis)

Základní zbarvení slepýše je v různých odstínech hnědé barvy. Mláďata jsou zbarvena spíše nažloutle a většinou mají vyvinutý úzký tmavý hřbetní pruh a tmavší boky. Toto zbarvení někdy přetrvává i do pozdějšího věku. Některé staré exempláře mívají na těle jasně modré skvrny (ale toto zbarvení je dosti vzácné). Tmavé břicho má po stranách světlé okraje.

Obývá nejrůznější typy biotopů. Přednost dává místům, kde je dostatek nejrůznějších úkrytů, protože v nich tráví většinu času. Vyskytuje se od nížin až poměrně vysoko do hor, kde vystupuje téměř do 1300 m n.m.. Živí se hlavně drobnými bezobratlými živočichy jako jsou červi, plži a další.

V České republice se podle nejnovějších systematických poznatků vyskytují dva druhy: slepýš křehký (Anguis fragilis) a slepýš východní (Anguis colchica). Dříve se jednalo o dva poddruhy slepýše křehkého, ale po provedené revizi se monotypický rod Anguis rozpadl na šest samostatných druhů.

Slepýš se vyskytuje prakticky na celém území naší republiky, přičemž lze říci, že většinu území obývá slepýš křehký a menší východní části slepýš východní.

Dosavadní legislativa uznává doposud pouze jeden druh – slepýše křehkého. V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie málo dotčený.

Slepýš křehký
Slepýš křehký 
Slepýš křehký
Slepýš křehký 
Slepýš křehký
Slepýš křehký 
Slepýš křehký
Slepýš křehký