Ještěrka obecná

Image077

(Lacerta agilis)

Zbarvení samců této ještěrky je dosti proměnlivé. Většinou se jim středem hřbetu táhne hnědý pruh, který je zpravidla tmavě skvrnitý s bílými tečkami. Bývá i jednobarevný a občas má rezavou až načervenalou barvu – forma erythronota. Boky těla a hlavy jsou zelené s různě velkými tmavými skvrnami. Občas skvrnění boků chybí a zcela výjimečně může být zeleně zbarven i hřbet. Samice jsou zbarveny obdobně, ale zelené zbarvení na bocích jim chybí. Břicho samců je většinou zelené, u samic je světlé až nažloutlé a u obou pohlaví bývá jemně skvrnité. Dorůstá velikosti až přes 20 cm, přičemž samci jsou větší.

Obývá nejrůznější typy biotopů, ale přednost dává slunným suchým lokalitám a nevyhýbá se ani okolí lidských obydlí. Vyskytuje se od nížin až do středních poloh a jen vzácně vystupuje nad 800 m n.m.. Živí se hlavně hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

U nás byla zaznamenána mimo oblastí ležících nad 850 m n. m. prakticky na celém území republiky.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Ještěrka obecná
Ještěrka obecná 
Derflice – Kamenná hora
Derflice – Kamenná hora 
Přestanov
Přestanov 
Litoradlice
Litoradlice 
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná 
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná 
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná 
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná 
Ještěrka obecná
Ještěrka obecná