Ještěrka živorodá

Image086

(Zootoca  vivipara)

Její zbarvení je dosti nenápadné. Základní barvou jsou různé odstíny hnědé. Na hřbetě je vytvořen široký pás většinou světlejšího odstínu, než jsou tmavé boky těla. Středem hřbetu se často táhne tmavý proužek a podél něho jsou tmavé skvrnky často v kombinaci se světlým středem. Tyto světlé skvrny zasahují i na ocas bývají i na bocích. Zbarvení samců bývá kontrastnější a mívají více bílých teček. Břicho samců je v různých tónech žlutooranžové s černými tečkami, u samic je bělavé. Dorůstá velikosti nad 15 cm, většinou ale méně.

Jak napovídá její název, tak rodí živá mláďata. Nejedná se ale o pravou živorodost, ale vejcoživorodost. Mláďata se rodí v průhledných vaječných obalech, které protrhnou během porodu, nebo těsně po něm. Živí se hlavně hmyzem a dalšími drobnými bezobratlými živočichy.

Obývá spíše chladnější a vlhčí typy biotopů. Nejčastěji na okrajích lesních pasek a obdobných lokalitách. Dává přednost středním a vyšším polohám, kde vystupuje až do výšky 1500 m n.m.. V oblastech s rozsáhlými lesy sestupuje i do výšky okolo 200 m n.m..

Mimo rozsáhlých nížin se vyskytuje na téměř celém území naší republiky.

 V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Temelín
Temelín 
Temelín
Temelín