Skokan krátkonohý

Image071

(Rana lessonae)

Nejmenší ze skupiny „zelených skokanů“. Jeho zbarvení bývá svěže zelené, žlutozelené až nahnědlé. Hřbetní skvrny mohou chybět,  nebo bývají hlavně v zadní třetině těla. Středový hřbetní pruh je také dosti často vytvořen. Na bocích mezi tmavými skvrnami na nohou má jasně žluté zbarvení. Rezonátory bývají čistě bílé, nebo slabě našedlé. Světlý patní hrbolek je vysoký a pravidelně okrouhlý. Dorůstá velikosti okolo 7 cm.

Typicky obývá nejchladnější biotopy z celého komplexu těchto skokanů. Většinou se jedná o mokřiny a bažinaté oblasti s různě rozsáhlými vodními plochami. Je nejméně vázán na vodu a v průběhu roku se od ní vzdaluje i dost daleko. Za potravu mu složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové.

Obývá spíše střední polohy, ale vyskytuje se i v nížinách. Je rozšířen mozaikovitě hlavně v jižní části republiky.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený. Ve vyhlášce je uveden pod českým jménem skokan menší.

Skokan krátkonohý
Skokan krátkonohý 
Skokan krátkonohý
Skokan krátkonohý 
Podhorský rybník
Podhorský rybník