Skokan skřehotavý

Image074

(Rana ridibundus)

U tohoto druhu převládá základní zbarvení v různých odstínech hnědé, šedé a nazelenalé často také se středovým světlým hřbetním pruhem. Dosti často jsou vytvořeny velké tmavé hřbetní skvrny. Ale jsou známí i jednobarevně zelení jedinci bez jakýchkoliv hřbetních skvrn. Na skvrnitých bocích těla a nohou většinou chybí žlutá barva. Rezonátory samců jsou tmavě šedé. Patní hrbolek je nízký a zpravidla šedý.

Dává přednost spíše větším vodním plochám a pomalu tekoucím řekám, od kterých se prakticky nevzdaluje. Z našich skokanů je nejvíce vázán na vodní prostředí.  Za potravu mu složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové.

Obývá hlavně teplejší oblasti nížin a vystupuje maximálně do výšek okolo 500 m n.m. Mozaikovitě obývá velkou část republiky. Těžištěm jeho výskytu je oblast Polabí s přilehlými oblastmi a povodí řeky Moravy a její nížinné okolí.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Tůně u špačků
Tůně u špačků 
Skokan skřehotavý
Skokan skřehotavý