Skokan zelený

Image069

(Rana kl. esculenta)

Tento druh je nejběžnější ze skupiny tzv. „zelených skokanů“. Jeho základní zbarvení má nejčastěji různé odstíny zelené barvy, ale může být i nahnědlý. Středem hřbetu se u některých jedinců táhne světlý podélný pruh. Obzvláště v zadní třetině mívá tmavé skvrny, které jsou i na bocích a nohou. Na zadních nohou a bocích má žluté zabarvení. Břicho je většinou světlé beze skvrn, nebo jsou přítomné v dolní třetině. Rezonátory samců jsou světlé šedé. Patní hrbolek je vyšší, ale nepravidelně okrouhlý a bývá světlý, často s tmavší základnou. Dorůstá velikosti až 10 cm.

Skokan zelený není druh v pojetí, jaké známe u jiných živočišných zástupců, ale je to kříženec skokana skřehotavého a skokana krátkonohého. Jeho populace se může křížit mezi sebou a kterýmkoliv rodičovským druhem. Při tomto hybridogenním způsobu rozmnožování dochází ke složitému mechanizmu předávání dědičných znaků, kdy zjednodušeně řečeno neplatí Mendelovy genetické zákony. Takovýto druh je označován novou systematickou jednotkou klepton (viz zkratka kl. v jeho latinském pojmenování). Podle zcela nejnovějších poznatků se začíná od označení klepton upouštět.

Je dosti vázán na vodní prostředí. Obývá okolí rybníků, tůní a dalších vodních ploch. Občas migruje i do širšího okolí, kde obývá i drobnější vodní nádržky. Za potravu mu složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové.

Obývá převážně střední polohy, ale je znám jak z nížin, tak i z vyšších poloh do 700 m n.m..

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Temelín
Temelín 
Temelín
Temelín 
Skokan zelený
Skokan zelený