Skokan ostronosý

Image064

(Rana arvalis)

Náš nejvzácnější skokan. Je podobný skokanu hnědému, ale má špičatější hlavu. Základní zbarvení je nejčastěji v různých odstínech hnědé až nazelenalé. Na zádech mívá drobné skvrny nebo toto skvrnění chybí a z našich „hnědých skokanů“ má nejčastěji vytvořen podélný hřbetní pruh. Většinou mívá výrazně skvrnité boky těla. Ze všech skokanů má největší patní hrbolek. Tento znak je pro determinaci nejpřesnější, ale pro laika není příliš patrný. Ve vrcholovém období rozmnožovaní jsou samci výrazně namodralí, ale toto zbarvení poměrně rychle odezní. Dorůstá přibližně do velikosti 8 cm.

Dává přednost spíše listnatým lesům a vlhkým podmáčeným biotopům. Obývá nížiny ve středních polohách jen vzácně vystupuje nad 500 m n.m.. Jeho snůšky jsou shluky podobné skokanu hnědému, ale bývají méně nahloučené dohromady a jsou o něco menší. Za potravu mu složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové.

Vyskytuje se ostrůvkovitě na téměř celém území republiky.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie ohrožený.

Skokan ostronosý
Skokan ostronosý