Ropucha zelená

Image051

(Bufo viridis)

Oproti ropuše obecné je její zbarvení poměrně pestré. Hřbetní strana je většinou světle šedá. Na ní jsou různě velké zelené skvrny, které se často slévají dohromady a tvoří nepravidelné obrazce. Kůže je také bradavčitá a některé z těchto bradavic jsou červeně zbarvené. Břicho je světlé, řídce tmavě skvrnité. Někdy je vytvořen světlý hřbetní pruh. Zjednodušeně lze říci, že se jedná o ropuchu v maskáči. Dorůstá téměř do 10 cm.

Dává přednost teplým, otevřeným biotopům a dosti často se vyskytuje i v blízkosti lidských obydlí. Vyskytuje se hlavně v nížinách, ale zasahuje i do středních poloh do výšky nad 700 m n.m., ale většinou podstatně méně. Její snůšky jsou podobné ropuše obecné. Za potravu jí složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové, které loví svým částečně vymrštitelným jazykem.

Na vhodných biotopech obývá téměř celou republiku, ale v poslední době na mnohých místech z prozatím nejasných důvodů mizí.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.