Ropucha krátkonohá

Image052

(Bufo calamita)

Naše nejmenší ropucha. Nejcharakterističtějším znakem je úzký světlý pruh, který se táhne středem hřbetu. Základní zbarvení je našedlé s velkými navzájem slitými skvrnami připomínajícími ropuchu zelenou, ale některé exempláře naopak připomínají ropuchu obecnou a odlišuje jen ten světlý proužek. Břicho je světlé řídce tmavě skvrnité. Dalším velmi charakteristickým znakem jsou velmi krátké končetiny, díky kterým tato ropucha neskáče, ale běhá! Dorůstá velikosti do 7 cm.

Obývá otevřené biotopy s řídkým porostem dřevin. Dává přednost oblastem s písčitou půdou. K rozmnožování jí stačí i velmi mělké, periodické vodní plochy, jako jsou různé kaluže a podobně. Je to dáno její poměrně rychlou metamorfózou. Obývá hlavně oblast nížin, ale místy vystupuje do středních poloh. V provazcích jejich snůšek jsou vajíčka, oproti předchozím dvou druhům, uložena v jedné řadě. Za potravu jí složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové, které loví svým částečně vymrštitelným jazykem.

Vyskytuje se pouze na území Čech (na Moravě nebyla doložena). I zde je její výskyt mozaikovitý a obzvláště ve východní části výskytu na mnohých lokalitách úplně vymizela.

V České republice je zařazena do kriticky ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.

Ropucha krátkonohá
Ropucha krátkonohá 
Ropucha krátkonohá
Ropucha krátkonohá