Ropucha obecná

Image047

(Bufo bufo)

Patrně nejběžnější druh našich žab. Ropucha je svrchu většinou zbarvena v nejrůznějších odstínech hnědě. Občas je i našedlá, či nazelenalá s tmavšími, nebo naopak načervenalými skvrnami. Břicho je šedé s drobnými skvrnami.  Pokožka na hřbetě je bradavičnatá, u samců v období rozmnožovaní v některých případech ale téměř hladká. Oko má růžovou až načervenalou barvu s podélnou zřítelnicí. Dorůstá velikosti přes 10 cm, ale samci jsou podstatně menší.

Ropuchy mají na hlavě za očima zvětšené parotidy (příušní žlázy), které obsahují poměrně silný jed. Dříve lidi věřili, že pokud vezmou ropuchu do ruky, tak se jim vytvoří bradavice – je to patrně dáno její silně bradavičnatou kůží. Za potravu jí složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové, které loví svým částečně vymrštitelným jazykem.

Ropucha obecná se rozmnožuje téměř ve všech typech vodních ploch. Její snůšky tvoří charakteristické řetězce, které mohou být až několik metrů dlouhé. Dříve se uvádělo, že ropucha se vždy vrací na místo kde se vylíhla a tedy prakticky vůbec neobsazuje nové lokality. Nejnovější poznatky ale naopak potvrdily, že ropucha patří k prvním druhům, které se rozmnožují v nově vzniklých vodních nádržkách.

Obývá všechny typy biotopů (nejméně častá je v hlubokých jehličnatých lesích) a nevyhýbá se ani okolí lidských obydlí. Vyskytuje se od nížin až vysoko do hor, kde byla nalezena ještě je výšce okolo 1500 m n.m.. Vyskytuje se prakticky na celém území naší republiky.

V České republice je zařazena do ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie téměř ohrožený.

Ropucha obecná
Ropucha obecná 
imageRopucha obecná
imageRopucha obecná 
Ropucha obecná
Ropucha obecná 
Ropucha obecná
Ropucha obecná