Kuňka žlutobřichá

 (Bombina variegata)

Je velmi podobná kuňce ohnivé, ale má ještě drsnější povrch těla. Konce jejich bradaviček mají špičaté rohovité útvary, které na omak jemně píchají. Zbarvení hřbetu je v různých odstínech hnědé až našedlé. Břišní strana je našedlá s jasně žlutými skvrnami. Jejich plocha většinou pokrývá více než polovinu břicha a v přední třetině těla je často propojena s barvou na nohou. Dorůstá velikosti okolo 5 cm.

Její hlas je oproti kuňce ohnivé dosti slabý. Tato kuňka v průběhu roku dosti často migruje na nová stanoviště. Za potravu jí složí různý drobný hmyz a další bezobratlí, které dovede lovit i pod vodou.

Obývá nejrůznější vodní plochy převážně ve středních a horských oblastech, i když se nevyhýbá ani některým místům položeným pod hranicí 300 m n.m., v horách vystupuje až do výšky těsně nad 1000 m n.m.. U nás žije ve dvou oddělených oblastech – na západě a jihu Čech a zdejší populace jsou značně ohrožené. Populace na východní Moravě je pravděpodobně podstatně životaschopnější.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie kriticky ohrožený.