Blatnice skvrnitá

Image037

(Pelobates fuscus)

Zbarvení blatnice je značně proměnlivé. Základní barva bývá našedlá s různě velkými tmavými skvrnami, které se často spojují do různě tvarovaných pruhů.  Některé exempláře mají i drobné červené skvrnění. Charakteristickým znakem tohoto druhu jsou velké oči se svislou zorničkou, což ukazuje na noční způsob života. Břicho je světlé, drobně tečkované. Dorůstá velikosti až 8 cm.

Velmi dobře se zahrabává, což jí umožňují zvětšené patní hrbolky na zadních nohách, kterými naruší půdu a pozadu se zahrabe do půdy. Snůšky vajíček připomínají snůšky ropuch, které jsou kratší a širší. Díky tomu jsou vajíčka na sebe nahloučená. Její pulci dorůstají mimořádně velkých rozměrů nad 10 cm s rekordní velikostí okolo 20 cm. Čerstvě metamorfované žabky však měří jen okolo 3 cm. Samci kvákají pod vodou a tento zvuk připomíná kvokání slepice. Její starší název byl blatnice česneková, protože někomu její kožní sekret zapáchal po této rostlině. Za potravu jí složí různý drobný hmyz a další bezobratlí živočichové.

Vyskytuje se převážně v kulturní krajině a dává přednost lehčím písčitým, či sprašovým půdám. Rozmnožuje se hlavně v různých tůních a rybnících. Dříve byla považována za vzácný druh, ale bylo to způsobeno tím, že díky svému skrytému způsobu života unikala pozornosti. Obývá hlavně nížiny, ale vystupuje i do středních poloh až 700 m n.m..

V České republice se mozaikovitě vyskytuje mimo pohraničních hor téměř na celém území.

V České republice je zařazena do silně ohrožených druhů a v Červeném seznamu ČR spadá do kategorie ohrožený.

Červený kostelec
Červený kostelec 
Blatnice skvrnitá
Blatnice skvrnitá 
Blatnice skvrnitá
Blatnice skvrnitá 
Detail snůšky
Detail snůšky