Projekty

 • Zachraňte veverku

  Tento program je zaměřen na ochranu veverek obecných, které jsou chráněné a ohrožené. Nejdříve se seznámíme s biologií veverek, jejich stravovacími návyky a naučíme se rozeznávat druhy veverek. Vysvětlíme si,  čím jsou veverky užitečné a jejich místo v ekosystému lesa, kam tito obyvatelé neodmyslitelně patří. V rámci programu bude realizována výstavba záchranné stanice pro  veverky. Připravíme projektovou dokumentaci pro vybudování mostu pro veverky nad příjezdovou komunikací do Orlova. Tento program účastníkům pomůže pochopit křehké vazby v ekosystému mezi jednotlivými druhy a účast člověka na ovlivňování jeho rovnováhy.

  V rámci programu budou účastníci seznámeni i s podmínkami a technickým zabezpečením chovu, odchovu a problémy následné reintrodukce.

  Detail článku
 • PANDA – ekologická internetová soutěž

  Projekt „PANDA - ekologická internetová soutěž“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s. oslovit žáky základních a středních škol. Tato soutěž se zaměřuje na oblast ekologie a ochrany přírody. Soutěž je realizována jako internetová a má umožnit nenásilným, ale aktivním způsobem další vzdělávání účastníků. Účastníci budou seznamováni na pozadí hry s principy ochrany přírody a řešením či předcházením ekologických katastrof.

  Zahájení registrace I. ročníku naší soutěže je zahájeno 15. února 2016

  Detail článku