Revitalizace hutě Barbora v Jincích

Hut-barbora

V rámci projektu "Revitalizace hutě Barbora v Jincích", který je financován z fondů EHP 2014 - 2021, jsme partnery městyse Jince. Jako partneři projektu budeme zajišťovat aktivity týkající se: realizace a tvorby vnitřních i vnějších expozic (hutnictví, Národní geopark Barrandien, houslista Josef Slavík aj.) , diseminace projektu, workshopy, semináře, kulturní akce atd.  

 

Kulturní památka huť Barbora je nejvýznamnější a nejucelenější technickou památkou starší éry vysokopecní výroby surového železa v českých zemích, ale také v Evropě s datem vzniku 1805. V provozu byla přes šedesát let, pak podlehla nástupu moderního hutnictví. Projekt revitalizace zachrání kulturní památku a díky dostavbě zničených objektů ji vrátí do původního stavu. Obnova huti je významný počin v celoevropském měřítku. Projekt umožní začlenit huť zpátky do života městyse Jince. Záchranu hutě Barbora zajistíme opravou objektu, dostavbu původního objektu, realizaci vnitřních expozic a přípravu venkovních expozic. V rámci rekonstrukce objektu opravíme a budeme sanovat vnější i vnitřní omítky, konzervovat těleso pece, obnovíme podlahy. Dojde k výměně výplní oken a dveří v původním stylu. U dochovaných artefaktů dveří provedeme restaurátorskou obnovu. V objektu vznikne prostor pro výstavy a komunitní setkávání v městysu Jince, část objektu využijeme pro depozit sbírek souvisejících s expozicemi. Celkem vytvoříme 4 vnitřní expozice. První expozice bude interaktivní a zaměříme ji na „Život v huti Barbora“ (animace a 3D realita). Druhá expozice patří jineckému rodákovi Josefu Slavíkovi, který byl označován za nového Paganiniho. Třetí expozici věnujeme Geoparku Barrandien a paleontologickým nálezům v Jincích. Poslední expozice se týká přírody Brd. Projekt bude prezentovat kulturní památku jako součást českého kulturního dědictví (expozice), ale budeme zde pořádat workshopy, kulturní akce a zážitkové aktivity pro obyvatele Jinců či návštěvníky Brd. 

Do projektu jsou zapojení: Městys Jince, Ekologické centrum Orlov o.p.s. (ČR) a Fjellugla Kompetanse AS (Norsko).

Webové stránky projektu najdete pod www.hutbarbora.cz.