PANDA – ekologická internetová soutěž

Projekt „PANDA - ekologická internetová soutěž“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s. oslovit žáky základních a středních škol. Tato soutěž se zaměřuje na oblast ekologie a ochrany přírody. Soutěž je realizována jako internetová a má umožnit nenásilným, ale aktivním způsobem další vzdělávání účastníků. Účastníci budou seznamováni na pozadí hry s principy ochrany přírody a řešením či předcházením ekologických katastrof.

Zahájení registrace I. ročníku naší soutěže je zahájeno 15. února 2016

Projekt „PANDA - ekologická internetová soutěž“ vychází ze snahy Ekologického centra Orlov o.p.s. oslovit žáky základních a středních škol. Tato soutěž se zaměřuje na oblast ekologie a ochrany přírody. Soutěž je realizována jako internetová a má umožnit nenásilným, ale aktivním způsobem další vzdělávání účastníků. Účastníci budou seznamováni na pozadí hry s principy ochrany přírody a řešením či předcházením ekologických katastrof. Naše snaha vychází ze zkušenosti, že smyslem environmentální výchovy není nařizování a poučování, co je správně a co ne. Jde o to, aby si sami účastníci utvořili názor na danou problematiku a na základě svých zkušeností nalezli řešení. Soutěž umožní odzkoušet si získané znalosti ze školy a okolí.  Soutěž je koncipována tak, aby umožnila zapojení i třídních kolektivů. Po 0. ročníku v roce 2015, kde byla soutěž pilotně odzkoušena je I.ročník zahájen.

Vlastní soutěž proběhne 8 bodovanými koly, v kterých budou účastníci odpovídat na otázky z ekologie, ochrany životního prostředí a biologie. V rámci soutěže budou  soutěžící řešit modelové situace. Každé kolo bude bodováno a 12 nejlepších se zúčastní finálového kola, které bude pořádané Ekologickým centrem Orlov o.p.s. na svátek zvířat dne 4. října 2016.

Soutěž kolektivu proběhne jako dvoukolová a finálového kola v areálu Orlov se zúčastní 6 nejlepších kolektivů.

Zahájení registrace soutěžících 15. února 2016, registrace týmů končí 22. dubna 2016.

Zahájení registrace kolektivů 15. února 2016, registrace kolektivů končí 22. dubna 2016

Mimořádná doprovodná soutěž pro pro kolektivy proběhne v rámci týDne Země 2016 v areálu Orlov.

Zveme vás od 19. - 22. dubna k nám na Orlov na programy k Dnu Země (hry, prohlídky workshopy, expozice plazů a obojživelníků) - nutno se objednat na čísle 725 373 049!!

            CHCETE SE ÚČASTNIT SOUTĚŽE PANDA, REGISTRUJTE SE NA NA HLAVNÍ STRÁNCE -  IKONA - SOUTĚŽE!