Zachraňte veverku

Tento program je zaměřen na ochranu veverek obecných, které jsou chráněné a ohrožené. Nejdříve se seznámíme s biologií veverek, jejich stravovacími návyky a naučíme se rozeznávat druhy veverek. Vysvětlíme si,  čím jsou veverky užitečné a jejich místo v ekosystému lesa, kam tito obyvatelé neodmyslitelně patří. V rámci programu bude realizována výstavba záchranné stanice pro  veverky. Připravíme projektovou dokumentaci pro vybudování mostu pro veverky nad příjezdovou komunikací do Orlova. Tento program účastníkům pomůže pochopit křehké vazby v ekosystému mezi jednotlivými druhy a účast člověka na ovlivňování jeho rovnováhy.

V rámci programu budou účastníci seznámeni i s podmínkami a technickým zabezpečením chovu, odchovu a problémy následné reintrodukce.